93
      Så skall jag leva˜i tron att du är sann - 
      lik gäckad make - så min älsklings drag       
      må verka kära, fast dom ändras kan : 
      din syn hos mej, din själ i annans lag... 
       ty hat kan ej bo i din söta blick - 
       där syns ej något alls av din skiften. 
       I mångas ögon får falskt hjärtas skick 
       från avsmak, bister min och rynkor skriften; 
      men vid din skapelse gavs så´n favör 
      att ansiktet fick hysa kärlek jämnt : 
      vadhelst du tänker eller hjärtat gör : 
      utseendet tycks himmelskt som bestämt 
       Hur Evas äpple likt görs skönhet mén 
       om härlig dygd ej svarar mot ditt sken 
   
  94
      Den makt att såra har dock ej gör mén,  
      som aldrig utför vad han visar mest av, 
      som andra rör men själv är som en sten 
      oberörd, kall och trög när något frestar - 
       visst ärver han med rätt himmelsbehagen, 
       frälser naturens skatter från ruin, 
       äger och härskar över anletsdragen 
       mens andra tjänar blott hans änglamin ? 
      Sommarns bukett är sommarns attraktion - 
      fast för sej själv den lever blott och dör; 
      men möter blomstret usel infektion 
      så övertrumfar ogräs dess valör. 
       Täckaste ting bli fränast utan tukt : 
       liljor som ruttna värre˜än ogräs´ lukt 
     
  95
      Hur älskelig och rar du gör din skam - 
      är vällukts kräftmask, liksom i en ros, 
      blott skönhetsfläckar i din knoppnings famn ? 
      Så´na sötsaker synderna döljs hos! 
       Den tunga som ger dagen i repris 
       och hal gör din förlustelse med skämt, 
       ej tadla kan utom med sockrat pris; 
       och lömsk rapport görs säll med ditt namn nämnt - 
      sicken Herrgård dom lasterna bebor 
      som valt till hemvist dej och slikt utmärker: 
      envar skavank höljs med behagens flor 
      och allting vänds till vackerhet som verkar. 
       Giv, hjärtat, akt på privilegiet : 
       skärptaste kniv, som vanskötts, mist allt bett 
   
  96
      Nån ser din brist som ungdom, någon värre, 
      andra ungdoms behag och ädel sport - 
      behag och brist hålls kärt av fler och färre : 
      du blidkar fel med gracer till eskort. 
       På drottningsfingret, högt från hennes tron, 
       den uslaste juvel beundras snällt - 
       slikt undfår misstagen hos dej sanktion 
       och höjs till sanningar ceremoniellt. 
      Hur många får skulle˜ej en varg bedra 
      om likt ett lamm han skepnaden utlagt; 
      hur många skådare kan du beta 
      om du din styrka brukade och makt ? 
       Dock gör ej det - jag älskar på sånt vis : 
       som du är min, är mitt ditt goda pris 
  
Allmänna
kommentarer