89
      Säj, du försakat mej för något fel - 
      jag kommenterar sånt brott på mitt vis; 
      säj jag är lytt, strax gör jag halt : min del    
      försvarslös mot ditt skäliga bevis ! 
       Du kan ej skada Hälften Mej så illa - 
       och ge formellt skäl för ett trått ombyte - 
       som jag kan själv, nu då jag känt din vilja : 
       bekantskap stryps, och främmande med lyte 
      går jag bort från din promenad; ej mer 
      besökes tungan av ditt namn, min ängel - 
      likt den jag glatt dej för profan anger 
      och röjer allt om fornt och skönt umgänge ! 
       För dej jag mot mej själv för grym debatt : 
       jag älskar aldrig den Du förkastat 
   
  90
      Nå hata mej ( om nånsin det du skall ) 
      nu, medans världen korsar allt mitt verk : 
      gå sammanböjd med olyckshån och fall, 
      men kliv ej på för senare bärsärk; 
       bjud inte blåsig natt på morgonregn 
       för att dra ut på avsedd undergång; 
       och när mitt hjärta undgått sorgens hägn - 
       kom ej ur övervunnen smärtas prång; 
      går du - så lämna aldrig mej som sist, 
      när småbekymren slutfört sitt förakt, 
      utan i spetsen : jag vill smaka visst 
      och först av vad är värst i ödets makt ! 
       Det ondas tyngd, som nu tycks tränga på - 
       jämförd med din förlust - ej verkar så 
   
  91
      En prisar sej för börd, en skicklighet; 
      en för sin rikedom, en kroppens kraft; 
      en för sin dräkt - fast nipprigt ny som det; 
      en hök, en hund, en för den häst han haft : 
       och varje håg har ett besläktat nöje 
       där njutning den utöver resten finner. 
       Slika detaljer rör dock ej min fröjd; 
       sånt bättrar jag och allmänbästen vinner 
      Din kärlek för mej syns bättre˜än födsel, 
      rikare˜än lyx, praktfullare˜än klädsel - 
      mer till förtjusning än häst, hund, hök väl? 
      Ägs du, välsignas jag med en värld säll - 
       arm enbart så : ta alltihop du kan 
       och jag strax bli en helt utblottad man 
   
  92
      Men gör ditt värsta nu och stjäl dej bort - 
      du är dock livstidsgaranterat min; 
      ty du lär knappast göra livet kort - 
      för avhängigt är det käresten din. 
       Så fruktar jag ej orätt, ens om vrång, 
       då i det minsta sånt mitt livshopp dör : 
       jag ser ett högre stånd till mej hör, långt 
       bättre än vad beror på ditt humör; 
      du kan ej gäckas med ombytligt sinne; 
      mitt liv begynns med din revolt - adjö ! 
      Så lyckad titel kan jag få till minne: 
      Lycklig med Din Kärlek - Lycklig att Dö. 
       Finns nå´t välsignat skönt som ej räds prick 
       Du må va´ falsk, ändock - det vet jag icke
  
Allmänna
kommentarer