81
      Vare˜sej jag lever för ditt Epitaf         
      eller du överlevt mej - ruttnad, glömd - 
      kan död ej härifrån ditt minne ta 
      fast varje del av mej skall bli helt gömd : 
       ditt namn får evigt liv - som detta gav - 
       trots att jag tvunget för all världen dött. 
       Jorden kan bjuda mej blott allmän grav 
       när Du är i mäns blick lagd stadigt stött. 
      Min väna vers skall bli ditt monument 
      som ögon - än ofödda - läsa gott 
      och tungor komma dej att öva jämt: 
      när alla från vår tid som suckar gått: 
       Du (så´n dygd har min penna) lever än 
       där andas ande mest - i mun på män 
   
  82
      Erkänns - ej gift vart Du med min lyrik ! 
      kan därför se med rätt bort från - som tok - 
      författarnas dedikationsduplik 
      av skönhetsämnet i varenda bok ! 
       Du - lika klar i kunskap som i hy - 
       fann värdet ditt en gräns bortom mitt pris 
       och därför tvingad söka efter ny, 
       för bättringsvärlden fräschare, matris 
      Och gör det - älskling - dock när det är gjort 
      vad ansträngd retorik till låns bekänt, 
      du verkligt skön i sympatins färg bor´t 
      se 1 sant ord från sanningskär - din vän : 
       sitt grova kladd dom gärna kunde spar´t 
       för blodlös kind - på dej är det vanart 
   
  83
      Aldrig såg jag att du nån färg behöver - 
      förtog därför din skönhet ej med guld : 
      jag fann dej (eller tycktes finna) över 
      sterilt beröm från en poet i skuld, 
       och mens du prisades därför jag sov; 
       ty du skall visa själv och oförstörd 
       att lång, modern gåspenna - rask till lov 
       vad gäller värde - går bet vid din skörd 
      Den stumhet du hos mej tillvitat synd, 
      dock hedrar mest mej för att tyst jag gav; 
      ty så fördärvar jag ej skönhetsfynd 
      som andra vill ge liv - och bringar grav! 
       I ett av dina ögon finns mer liv 
       än båda dina skalders ärekiv 
   
  84
      Vem är det som sagt mest kan säja mer 
      än sånt rikt lov att du - ensam - är Du 
      som alla håvor sett ut till kvartér 
      och till din like gjort exemplet nu ? 
       Klen njugghet har den pennan i sin makt 
       som lånar ämnet ej en gnutta gloria; 
       den som beskriver dej, om han har sagt 
       att du är du, dock vårdar sin historia. 
      Låt honom kopiera blott din skrift - 
      ej skymma vad naturen gjorde klart - 
      sån prestation skall hedra hans bedrift 
      och stilen dyrkas överallt som smart : 
       du fäst vid skön välsignelse ett bann 
       och ser, prislysten, att ditt lov försvann 
  
Allmänna
kommentarer