77	
  	Spegeln skall visa vad var skönhet är
  	och klockan hur din tid kostbart förgår;
  	vakanta bladen andens intryck bär
  	i denna bok, så lärdomen du får :
  	 dom rynkor spegeln visa, sannolikt,
  	 om gravars munnar dej skall minna - se´t,
  	 då urets visare dej skuggar slikt :
  	 tids framfart stjäl för evighet !
  	Ty vad ditt minne kan ej hålla fast
  	bör anförtros åt enslig svärta : väl
  	dom barnen närs som fötts i hjärnutkast
  	och se´n gör ny bekantskap med din själ.
  	 Så´n skrivtjänst (var gång du ser om din bok)
  	 kan bli din vinst - och den långt mera klok
  
  78
  	Så ofta har jag kallat dej min Musa
  	och funnit för min vers så skön rutin,
  	att var ny främling tar min Penna˜att tjusa
  	och under Dej befrukta poesin !
  	 Din blick lärt stum i höjden sjunga klart
  	 och tung enfald att flyga lätt; du lät
  	 till vishets fjädrar sätta vingars fart
  	 och skänka grace ett dubbelt majestät
  	Dock, yvs du mest för vad jag gjort till dikt -
  	inflytandet är ditt och föds var dag :
  	i andras verk blott stilen hyfsas chickt,
  	och Konsten görs gracil, av ditt behag :
  	 men Du är all min konst som till hög vet-
  	 enskap befrämjar djup okunnighet
  
  79	
  	Då jag allena sökte för din hjälp,
  	fick ensamt all min vers din ädla grace;
  	men nu är min Nåds takt och tur kullstjälpt
  	ty Musan kränkt åt annan ger extas 
  	 Jag medger, älskade : din andes dräkt
  	 förtjänar verk av värdigare penna 
  	 Ack vad om dej dock din Poet upptäckt,
  	 berövats dej : han blott betalt igen.
  	Han lånar dygd dej - stal det ordets dåd
  	ifrån ditt väsens skick; han skänkt skönhet -
  	som vid din kind fanns; och sej ingen råd
  	till annat pris än vad från dej han vet !
  	 Så tacka´n ej för att han dej omtalt :
  	 vad han är skyldig, har du själv betalt 
  
  80
  	Hur själen sviktar när jag om dej skriver
  	och vet : en bättre ande har ditt namn
  	och till dess pris ger all sin makt och iver
  	att få mej talträngd från ditt värdes hamn
  	 Dock då ditt rykte - liksom havet vitt -
  	 bär ödmjuk lika väl som stolt mesan,
  	 förs min rå bark (än hans långt mindre fritt)
  	 med vilja˜och vett ut på din ocean.
  	Ditt ytligaste stöd mej stadgar flott,
  	när han ditt djup sonderar generöst;
  	om vrakad, annars, jag ett byte smått -
  	han resligt byggd och rustad lyxuöst !
  	 Ifall han trivs, och jag dränks som en hund,
  	 blir det här värst: därtill min kärlek grund
  
Allmänna
kommentarer