61
      Är det din vilja, att ditt sken oslutna 
      skall ögonlocken få till nötta skyn; 
      begär du mina slumrar skall bli brutna 
      mens skuggor - lika dej - gör narr av syn; 
       är det din Ande som iväg du sänt 
       (långt bort från hem) att snoka i min akt 
       och röja skamslar ut, verken jag bränt - 
       är detta din svartsjukas rymd och traktan ?    
      Fast mycket är din kärlek, ej så stor - 
      det är min kärlek som gör blicken vaken : 
      min egna trohet vilans rest förstör 
      och spelar vaktman städse för din sak än - 
       för dej min nattväkt, då du vakar där 
       (mej fjärran´från) med somliga för när 
   
  62
      Självkärleks synd för all min blick är rot, 
      för all min själ och all min varje lem; 
      och för så´n synd finns det alls ingen bot - 
      så grundlagd är den i mitt inres hem : 
       ej syns nå´t ansikte så vänt som mitt, 
       så trogen formen, skildringen så sann; 
       och för mej själv bestäms mitt värde fritt 
       då jag i allt opphöjs som ingen ann´ 
      Men strax, när spegeln visar min gestalt, 
      fårig och harvad som anlöpt antik, 
      tolkar min kärlek jag tvärtom i allt : 
      att älska Sej så - det är orätt lik ! 
       Dej är´t (mitt jag) jag själv med lov behagar 
       att måla min tid med din skönhets dagar 
   
  63
      Mot att min älskling blir som jag nu är - 
      av tids orättfärdshand krossad och mald; 
      när timmar spillt hans blod och fyllt hans air 
      med rynkors rad; när ungdoms morgon kvald 
       nötts ut till ålderdomens stupenatt, 
       och all den skönhet han är kung för, tom 
       försvinner - eller svunnit från syns skatt - 
       och stulit väck hans vår och rikedom; 
      för så´n epok jag reser nu ett fort 
      emot förvandlartidens grymma kniv, 
      så han ej nånsin skär från minnet bort 
      min älsklings ljuva skönhet - fast hans liv ! 
       Hans skönhet skall man se i svärtans rad - 
       den leva, han i den jämt grön och glad 
   
  64
      När jag sett hätsk tids hand gjort ansiktslös 
      rik, kostbar prakt hos börds och ålders grav; 
      när förr upphöjda torn jag sett bli rös 
      och evig brons åt dödlig ilska slav; 
       när hungrig ocean jag sett få län 
       och vinna fördel på strands kungarike 
       och fast mark segra mot vattnets domän - 
       förlust bli lagervinst, vinst förlusts like ! 
      när jag sett så förvändas makt och stater 
      eller ståt själv förbytas i förfall, 
      då mej ruin lärt livets resultat är : 
      tid kommer då min älskling bortförs kall 
       Den tanken är som död och kvald av brist : 
       blott sorgset ägs vad fruktas att bli mist 
  
Allmänna
kommentarer