57   
      Vad skall din slav, väl, om ge akt ej på
      begärets stunder och din lämplighet ?
      Vem har att spilla kostbar tid och då -
      förrn du vill - någon plikt alls; eller vet     
       att våga kvirra mot en ändlös tid
       ( min Suverän ) - än passar jag ditt ur;
       eller förbittrad av skilsmässostrid,
       när du sagt tjänaren adjö, bli sur ?
      ej heller svartsjuk tanke söka spänt
      var du må vara samt i vems affär -
      utan blott stå som stackarn, din Betjänt,
      och undra var du lycklig gör och är ?
       Sann kärlek så´n : en narr som i din Wiljam   
       (mens du gör vadsomhelst) ej ser nåt illa
  
  58   
      Den gud förbjöd, som gjort mej till din slav,
      att själen granskar dina nöjens tider
      eller att kropp begär kontroll och krav -
      som din vasall, min plikt att stå dej vid är
       Ack låt mej lida (var minut och vink)
       din fängelsefrånvaros frihetsfynd;
       ha tålamod, tämjd pinas utan sink;
       utstå - men ej anklaga dej för - synd 
      Dröj var som helst: ditt fribrev är så vitt
      att du priviligierar tidens mått
      för vad du vill; vad gjorts kan du bli kvitt
      och själv förlåta egenmäktigt brott
       Till lags - om jag i helveten så stod
       och passade din fröjd - ond eller god
    
  59   
      Om intet nytt finns, utan det som är
      har funnits förr - hur alla hjärnor dåras
      som verkande för upptäckt, missfall bär !
      Skall forna barnets efterbörd väl koras ?
       Ack att historien med tillbakablick
       gav åter mej fem hundra solomlopp
       och sjöng om dej ur grå boks bild och skick
       se´n ande först tog karaktär och kropp;
      att jag såg vad Antiken tycker om 
      det diktmirakel som är din terräng,
      vari vi gott gjort eller bättre dom,
      eller revolution - är´t en refräng ?
       Minsann att forna dagars vitterhov
       gett uslare motiv beundrans lov 
  
  60  
      Liksom havsvågorna mot grusets strand
      går tiden minutiöst fram till sitt slut :
      var stund i nästa snart byts underhand
      och kivas efterföljd med nån förut.
       Så krälar skapelsen i ljusets hav
       en gång till mognaden varmed den kröns,
       stäcks av eklips - och glorian slås i kvav;
       den tid, som skänkt sin gåva, straxt då röns :
      den genomkorsar prakt vid ungdom fäst
      och karvar parallellt på skönhets skult,
      tär vad naturn tycks trofast, rart och bäst -
      intet rests som ej lien hans skär kull
       Min vers, i takt med framtidshopp, nu står:
       ditt värde prisat - trots att grymt han slår
  
Allmänna
kommentarer