53 
      Vilken är din substans, varav du gjord 
      att millioners egna skuggor falla 
      om dej; för envar själ fått en - en hjord      
      kan låna (fast du en blott) du åt alla ? 
       Beskriv Adonis - och ett plagiat 
       är imiterat torftigt efter dej; 
       på˜Elénas kind all skönhets konst blir flat, 
       och du i grekisk dräkt syns nonpareille ! 
      Tala om Vår, och jordens högsäsong : 
      den ena visar skuggan av din skönhet, 
      den andra av din rikhet görs för fång - 
      av dej så varje salig form sitt rön vet 
       Du har i allt av yttre grace nån andel - 
       men ingen like Du i hjärtats vandel 
   
  54
      Skönheten hålls långt mera sann och skön 
      då fagert ornament av trohet vinns : 
      härlig tycks Rosen, härligare krönt 
      dock av den ljuva doft som däri finns. 
       Nyponblom har en fullt så djup nyans 
       som rosors parfymerade tinktur, 
       gungar på törnen likt, skämtar i dans 
       när sommardagen gör dess knoppar kur - 
      men blott för dygden är dess skenåtrå : 
      ogiljad blir den, tynar bort i nöd 
      o´ dör i sej. Sötrosorna ej så: 
      traktad arom blir deras stilla död ! 
       Och så med Dej : ungdomens kärleksprakt 
       blir vers, då den bleks till trohetsextrakt 
  
  55
      Ej marmor, ej förgyllda monument 
      av furstar, skall bestå mot här styrkt rim - 
      utan du glänsa i volym mer ljus än känt 
      oborstad sten, som tids lort skämt och stim ! 
       Då örlogsöd statyer vält över ända, 
       och timrets verk utrotats av tumult, 
       kan Mars med svärd (eller krigs stormeld) blända 
       ditt minnes krönika med liv så fullt ? 
      Du skall mot död och glömskans fiendskap 
      gå fram, och ryktbarhet för dej ha rum 
      än till och med i eftervärldens gap - 
      som tär all tid ut till vår ände skum... 
       Men tills slutdomen med dej själv uppstår, 
       finns alltjämnt du här och i käras vrår 
   
  56 
      Ljuv kärleks kraft, var ny! ej må bli sagt 
      din egg är mera trubbig än aptit - 
      som blott idag på ätandet sej lagt, 
      imorrn skärps till sin forna festinvit : 
       Älskade, bliv så - fast nu fylld så däven 
       att hungerns ögon slakna lojt och trött - 
       strax åter seende! Och aldrig kväv än 
       kärlekens själ i vad är evigt slött; 
      gör ledsamt Interim lik ocean 
      som skiljts från strand, där äktade på nytt 
      bland dyner söka och få se : hurdan 
      återvänd kärlek mera salig grytt ! 
       Så kallad vinter, och omsorgers hord, 
       gör sommarn trefalt önskad - mer sällspord 
  
Allmänna
kommentarer