5 
      Timmar - som delikata verkat fram 
      de ädla dragen dit vart öga vänds - 
      skall som tyranner spela mot desamma 
      o´ det avtäcka som täckt överglänst; 
       sommarn vid aldrig stilla tidens kust 
       till hemskan vinter leds och kväves kallt - 
       sav stäcks av frost, helt borta lövens lust, 
       skönhet nerrisad, kalhet överallt ... 
      Vore ej sommarn kvar i sin essens 
      (en flyktig fånge nedtryckt i en flaska), 
      bestals skönhets effekt på vad skönt fanns - 
      varken den, eller av den minnets aska ! 
       Fast blom, som destillerats, vintern mött 
       och mist sitt sken - finns dess substans kvar sött 
  
  6 
      Men låt ej Winters bödelshand lemlästa 
      din sommar förrn du destillerats ut : 
      välsigna något kärl och gör det bästa 
      av skönhets skatt förrn den på sej själv slut 
       Så´n nyttjan ej som ockreri förbjuds - 
       om säll görs den som sköter villigt lån : 
       på dej att föda ligger ´n annan Du ! 
       och, om sex alstras, är i riklig mån 
      du lycklig; säcksfalt mer procent du fick 
      om sex 6 gånger räknas du likvid ! 
      Vad kunde död då skada - om det gick 
      att efter Dej liv lemna för all tid ? 
       För skön tycks du för att - som egenkär - 
       bli döds trofé, vars arvingar mask tär
  
  7 
      Se Österns ljus när lågt det i andakt
      lyfter sitt huvud brinnande : på knä 
      lovsjunga blickar hans nykrönta makt 
      och ögon hälsa helgat Majestät; 
       när det bestigit branta himlens kulle 
       (en stark ungdom lik i sitt bästa år) 
       än dyrkat av var dödligs blick som skulle 
       uppvakta˜hans Pilgrimsfärd som i guld går - 
      men då på högsta krönet med trött vagn, 
      som ålderssvag, han vänder i da´ns roll : 
      dom ögontjänat konvertera frankt 
      och se från lägre kurs åt annat håll ! 
       Så du Själv - som far middagstiden från - 
       dör solomglänst ej utan avlad Son 
   
  8 
      Musik hörs - dock du hör musik i moll du ? 
      Skönt för ej krig med ljuvt, Glad älskar Fröjd: 
      varför ej gilla vad dej givs som roll nu - 
      eller förtret tas mot bestämt förnöjd ? 
       Om ren samklang (av toner stämda väl) 
       trofast förenad, ont ditt öra gör - 
       då tadlar den Dej skönt som smält hop fel 
       till ett:dom Partitur som skiljas bör ! 
      Märk hur en sträng, kär make åt en Annan, 
      var och en slår an (i harmonisk ordning 
      likt herre, barn och lycklig moder samman, 
      alla i kör) en salig tons ackordring - 
       en tallös sång, som själar alla tingen, 
       nynnar om saken : ensam blir du Ingen 
  
Allmänna
kommentarer