45 
      Lätt Luft, renande Eld (dom andra två) 
      är bägge - var jag än må bo - med dej :       
      den första tanken min, den andra åtrån, 
      nära och fjärran, glidande, rör sej... 
       Ack, när de kvickare˜elementen gått 
       på kärleksambassad och dej ömt tryckt, 
       mitt liv (som kräver fyra) med två blott 
       sjunker dött av melankoli förryckt... 
      tills åter livskompositionen läker, 
      då dessa flinka bud från dej vänt hem. 
      De kom igen nyss och berätta : säker 
      vid hälsa, Du ock skön i varje lem ... 
       Nöjd lyssnar jag, men gläds ej längre tider: 
       dom sänds tillbaks, strax åter sen jag lider 
   
  46
      Ögat och hjärtat åt sånt krig sej ägnar 
      att rovet - din terräng - blir dödsomstritt : 
      ögat från själen ditt porträtt då hägnar - 
      hjärtat min syns rätt till umgänge fritt. 
       Pläderar hjärtat du i honom bor - 
       ett rum kristallers ögon aldrig nått -, 
       bestrider yrkan svaranden som tror: 
       grund finns av hävd till all din sköna lott ! 
      Att slita tvisten sätts dom tankars nämnd 
      som sej förhört, åbor i hjärtats vandel, 
      och deras dom är saklig och bestämd: 
      klart ögats bråkdel och dyrt hjärtats andel 
       så - ögat tilldöms ytliga behag 
       och hjärtat rätt till kärleks inre lag 
   
  47 
      Hjärtat och ögat allians ha smitt 
      och tjäna nu varandras syften väl. 
      När ögat är utsvultet för en titt 
      och hjärtat kärt av suktan leds ihjäl, 
       ordnar med älsklingstavlan ögat fest 
       och bjuder hjärtat målade banketter; 
       en annan gång är ögat hjärtats gäst 
       och bjuds på älsklingstankarnas porträtter. 
      Min älskade, bliv så - eljest din bild 
      då borta du - närvarande hos mej : 
      du går ej längre˜än själen från mej skild - 
      än är jag med den, och den är hos dej. 
       Och slumrar den, då är din bilds fördrag : 
       jag väcks - min syn och hjärtat till behag 
   
  48 
      Hur omsorgsfullt bak trygga lås från bov 
      och falskhets händer slår jag - förrn jag far 
      min väg - vart nipper, så att vid behov 
      det finns i säkert, onyttjat förvar ? 
       men Du (som gör schatull till en tom borg) 
       värdiga tröst (nu min största olycka) 
       av kostbart bäst (min enda kära˜omsorg) 
       blev lämnat rov åt var gemen tjuvs tycke - 
      ej har jag stängt om dej i något skrin 
      utom där du ej finns - fast du känns där: 
      behagligt i min bröstkorgs magasin 
      dit du kan komma˜och gå som du begär 
       Jag fruktar att du stjäls därfrån precis : 
       ty ärlighet blev tjyv för så högt pris 
  
Allmänna
kommentarer