41 
      Dom vackra fel som friheten sej tar, 
      då jag ibland är långt ifrån ditt hjärta, 
      av skönhet och din ålder ges försvar - 
      ty alltjämt frestelser, där du är, snärta :     
       älsklig du är - sålunda värd att vinna; 
       underskön också - därför antastbar. 
       När kvinnan friar - vilken son av kvinna 
       lämnar stött henne förrn han viljan har ? 
      Ve mej! dock kan du oss den sitsen spara 
      Klandra skönheten, ungdomen och seden - 
      som i oordning skall med dej just fara 
      dit där du tvåfalt bryter trohetseden : 
       hennes - din skönhet henne drar till dej; 
       och din - ty skönheten bedrar falskt mej 
   
  42 
      Att du har henne, d´är ej allt mitt kval - 
      fast det kan säjas : jag höll henne kär; 
      att hon har dej min jämmer gjort total - 
      en kärleksmiss som träffat mej mest nära 
       Älskande Brottslingar! jag friar er : 
       du älskar henne - för du vet min vilja; 
       hon svek (för min skull) och i lag sej ger 
       med min vän - och fick honom för mej gilja! 
      Om du förloras, är´t min älsklings vinst : 
      om hon förloras, får min vän förlusten; 
      dom får varandra - jag mist bägge, minst : 
      mej båda, för min skull, korsfäst - för just den! 
       Dock gläds; jag med min vän är ett - gemensamt 
       vi smickras skönt: hon älskar mej, blott, ensamt 
   
  43 
      När tyngst jag blundar, skådar ögat bäst : 
      om dan syns sånt som sällan respekteras, 
      men nattetid i drömmen är det fest - 
      ljusdolt, av mörkret lyst, det dirigeras ! 
       Hur skall ej du, vars Skugga skuggor skänkt 
       ljus, med din skuggas form ge lyckospel 
       för vackra dan med klarhet oinskränkt - 
       så lyser för allt blint din dunkla del : 
      hur skulle (säj det) min blick göras säll 
      av att beskåda dej i livets dag, 
      när operfekt din hägring var död kväll 
      sömntungt i ögon synlöst fått sitt tag ? 
       Var dag jag sett är natt till dess jag ser dej - 
       var natt ljus dag, då drömmarna tillber dej 
   
  44
      Om slö substans, mitt kött, var intellekt - 
      ej hindrade mej kränkande distans; 
      då skulle jag, trots avstånd, föras käckt 
      från gräns där du, avlägsen, bor nånstans - 
       lätt sak då, fast min fot vid världens grav 
       stod fjärmad från dej längst : ty suverän 
       kvick tanke spänstar över land och hav 
       så flinkt som tänka sej vart han vill hän... 
      Men tanken mördar mej, ty väl betänkt 
      finns knappast hopp (för borta är min början), 
      utan av Jord och Vatten så inskränkt 
      jag måste lämpa tiden bäst med sörjan : 
       ej nå´t fås av så tröga element - 
       tung gråt blott, bådas sorgemblem, dom sänt 
  
Allmänna
kommentarer