37
      Som krymplig far är om sitt barn högst mån 
      och gläds det syns i ungdomsdåd aktivt, 
      har jag (helt lam av olycksödets hån) 
      all tröst, min värdighet och harmoni 
       vid dej : för skönhet, rikedom, börd, vett -    
       av dessa något, allting eller fler 
       med titlar - krönt i dina lemmar setts : 
       så´n kärlek ympas till ditt lagers mer ! 
      Jag är ej arm, låg eller invalid - 
      enär din skugga ger mej nog substans, 
      så att ditt överdåds del skänker frid 
      och härlighetens skymt all fröjd och glans 
       Av vad för dej är bäst, jag önskar allt : 
       när det uppfyllts, görs lycklig jag mångfalt 
   
  38
      Har då min Musa fattats ´inspiration´ ? 
      Medans du andas i min vers, vibrerar 
      (rare) ditt väsen med så´n utsökt ton 
      att det kan ej vulgärt blad referera ! 
       Giv dej själv tack - om något finns i mej 
       som granskas värdigt stå emot din blick; 
       vem är så stum att han ej skrev om dej 
       då du själv ljus ger fyndigt åt insikt ? 
      Tionde musan bliv! Du långt mer värd än 
      dom nio gamla Diktarna framför; 
      och den som tjänar dej bör bringa världen 
      evigt livs takt som går tid utanför... 
       Lovas min fattigmusa˜av kräsen era - 
       var mödan min, men Dej skall den värdera 
   
  39 
      Hur skall ditt värde jag på rätt vis nynna 
      då du totalt är bättre deln av mej ? 
      Vad kan mitt lovpris egna självet gynna, 
      vad utom eget, när jag lovar dej ? 
       Just därför, låt oss leva skiljt och be 
       att kärlek mister sitt dyrt enkla namn, 
       så jag - med så´n Separation - kan ge 
       den fordran du förtjänar helt ensam ! 
      Frånvaro - du, som vore blott tortyr 
      om ej din bittra frihet skönt lov tar 
      och fyller tiden med kär leks bestyr 
      som tid och allt gör om och ljuvt bedrar: 
       Oh att du lär, hur man gör två av ett 
       med pris till den här, som här´från sej gett 
   
  40
      Tag allt jag älskar, käre, tag dom alla - 
      vad har du då mer än du redan hade ? 
      Ej kärlek som du, käre, sann får kalla : 
      all min var din - förrn mera mer dej gladde ! 
       Om för min kärlek du min älskling tar, 
       beskylls du ej - min kärlek då du lägrar; 
       du skyldig är, ifall du själv bedrar 
       och villigt smakar det du själv förvägrar ! 
      Men jag förlåter, vackre tjuv, dej rovet - 
      om så du stjäl från mej all fattigdom; 
      ty kärlek känner plågors värre ovett: 
      kärs oförrätt mer visst än hatets dom ! 
       Lystna Nåd där allt ont till skönt sej vänder: 
       dräp mej med agg - men vi blir ej fiender 
  
Allmänna
kommentarer