33 
      Jag sett så´n härlig gryning man kan önska 
      smickra bergstopparna med furstlig min; 
      dess blick av guld kysst ängarna som grönska 
      och gyllt blek ström med himmelska˜Alkemin - 
       men strax låts falskaste av skyar rida 
       i sträck dess ansikte ohyggligen, 
       så anletet från ömklig jord förvrids 
       och stjäl bort västerut med styggelsen. 
      Just så min sol en tidig morgon sken 
      med all triumfs glans på min pannas krön 
      men ack - han såg blott ut sekunder : re´n 
      har moln maskerat honom nyss så skön ! 
       För det skyr honom ej ett dugg min kärlek, 
       ty världens söner märks som soln av smälek     
   
  34
      Men varför lova´ du en så´n skön dag ? 
      och fick mej resa utan mantelns skydd - 
      blott för att nås av falska moln i lag 
      som skyler din parad med hemsk sot prydd ! 
       Vad hjälper det Du lyser bland molns grin 
       och torkar ansiktet på stormvräkt karl - 
       kan mänska prisa sådan medicin 
       som helar sår men ej dess dolda var ? 
      Din skam ger föga bot för vad mej smärtar; 
      änskönt du ångrar, har jag all förlust : 
      försyndarns ursäkt knappast underlättar 
      för den som dväljs i svåra skymfens dust - 
       dock pärla! dina tårar av dyr Nåd : 
       dom rika löser alla onda dåd 
   
  35 
      Sörj icke mer - det skedde som i fjor ! 
      Törne har ros, silverfontäner slam; 
      moln och eklipser skämma måne˜och sol 
      och avskydd kräftmask trivs i knoppens glam... 
       Var man gör misstag : och jag (för min del) 
       med liknelsers sanktion din skuld besvär : 
       jag korrumperar mej för dina fel 
       och ursäktar din synd mer än synd är - 
      till ditt sensuella fel jag bragt förstånd ! 
      Din kärande blir då din advokat 
      som så mot mej pläderar för din vånda 
      att kärlek krigar inbördes med hat : 
       och jag blir medbrottsling som nödgas gilla 
       den söta tjuv som från mej stjäl så illa ! 
   
  36 
      Låt mej bekänna˜att : vi två skall itu - 
      änskönt vår kärlek odelat är en - 
      så fläckarna hos mej bli kvar och nu, 
      din hjälp förutan, bärs av mej allena 
       I bådas kärlek ryms blott en aspekt - 
       fast bägges liv rönt särskildhetens slag, 
       som utan ändring av kärleks effekt 
       dock stjäl ljuv tid från älskandets behag... 
      Ej nånsin mer må jag erkänna dej 
      så, sörjd, min skuld ej blir dej till en skam; 
      eller offentligt du, Vän, ära mej 
      ifall ej så tas äran av Ditt namn ! 
       Men gör ej det : jag alltid om dej tyckte, 
       att som du min är mitt ditt goda rykte 
  
Allmänna
kommentarer