21 
      Ej så med mej likt Musan som bekänt 
      att den till vers av sminkad skönhet rörs 
      och själva himlen tar till ornament; 
      var skönhet så med Hans juvel jämförs, 
       liknelser kopplas till parant manér : 
       Sol, Måne, Hav, ur Jord, av Allt, det Rika, 
       Aprils förstfödda Blomster, många fler 
       (famnade˜av Himlens valv djupt) - Magnifika !   
      Låt mej (i kärlek trogen) skriva sant, 
      se´n tro mej : min älskling är lika skön 
      som varje mors barn - dock ej likadant 
      som guldljus festa på vår himmels krön... 
       Dom prisa mer som hörsäg´n vill förtälja : 
       jag lovar - ej min avsikt är att sälja 
   
  22 
      Jag speglar åldern ej i timmars glas 
      så länge du och ungdom lika skonas; 
      men när i dej tids rynkor iakttas, 
      då ser jag: åren brått med död skall sonas 
       Ty skönheten, som täcker runtom dej, 
       är blott den skepnad som mitt hjärta när - 
       det lever i ditt bröst som ditt i mej : 
       hur kan jag då bli äldre än du är ? 
      Min vän, därför : ta hand om dej försiktigt, 
      som jag ej om mej själv - men för dej vill jag˜ 
      bära ditt hjärta, hållet för så viktigt 
      som sköterskan sitt barn från att gå illa 
       Kräv ej ditt hjärta, då mitt dräpts, min vän: 
       du gav mej ditt ej för att fås igen 
   
  23 
      Som en aktör, än ej perfekt på scen, 
      drivs utanför sin roll, av fruktan blek; 
      som eldig sälle, full av våldsamt sken, 
      vars övermått av kraft dess hjärta svek - 
       så jag, som räds att tro, glömt bort att helt 
       förfäkta kärleks ceremoni och akt 
       och syns av egna kärleksstyrkans spel 
       tyngd under bördan av min kärleks takt... 
      O låt i stället mina böckers tal 
      stumt föregå vad bröst skall deklamera 
      vilket av kärlek hävs - och se dess kval 
      fler än den tunga känt som sagt m.m. ! 
       Å vet att tyda vad tyst kärlek bett : 
       att blickar hör till kärleks fina vett 
   
  24 
      Mitt öga spelat målare och fäst 
      i minnets tavla rätt din skönhets form : 
      min kropp är ramen, som infattar bäst : 
      och perspektiv är högsta konstnärsnorm - 
       så genom målarn känns hans konst igen... 
       I ditt porträtt ges sann bild av ditt skick : 
       i mitt brösts atelje´ det skyltar än 
       vars fönster glasats med din ljusa blick. 
      Se nu vad ögat gjort för synen tjänst: 
      mitt danat din gestalt; och ditt för mej 
      är fönstret till min barm, dit solen glänst 
      med välbehag för att beskåda dej 
       Men ögon fattas konster nog alerta : 
       dom bildar av, blott - känner ej ditt hjärta 
  
Allmänna
kommentarer