17 
      Vem trodde vers, då tidens takt förlöpt, 
      om jag fyllt den med allt av din merit ? 
      fast himlen vet som gravvalv den blott snöpt 
      höljer ditt liv - ger ej ens språkdelns bit. 
       Om jag skrev ner ditt ögas vackerhet 
       och på rytmlösa fötter all din grace, 
       skulle vår framtid säja : lögn, Poet ! 
       sånt paradis ej känt vad jordiskt has 
      Då skyddes mina blad, gula av år, 
      likt gubbar - mindre sanning i än tunga; 
      vad ditt rätt troget är, nämns skaldens dår 
      som på tänjd meter Antik narr vill sjunga ! 
       Finns då nåt barn i livet, så förnim : 
       du lever dubbelt - i det och mitt rim 
   
  18 
      Skall jag förlikna dej med sommarns dag ? 
      Du är mer älsklig, långt mer moderat ! 
      Rå vindar sno Majs knoppande behag - 
      och sommarns lån är kortfristig kamrat: 
       ibland slås himlens öga för hett opp; 
       hans guld och hy skäms ofta av ett dis; 
       och alla ljus känt fall från ljusets topp 
       av slump och på naturns omväxelvis - 
      men din evärderliga sommar står 
      och tappar ej sitt grepp om skönheten; 
      ej skryter död Du i hans skugga går 
      som växer i en rytm och rad perenn 
       Alltfort som mänskor rörs och ögon ser - 
       så länge håller det och liv dej ger 
   
  19 
      Du glufsartid - gör slö vart lejons tass; 
      må egna söta kullen slukas av sin hjord; 
      ryck ur hätsk tigers svalg tand som är vass; 
      bränn Fénix sega liv i hennes blod; 
       gör glatt och tungt säsonger i din flykt; 
       gör vad du vill, på fötter som ha brått, 
       med vida världens godsaker du knyckt - 
       men jag förbjuder dej ett fasligt brott : 
      kör ej med horolog min käres fält; 
      gör ingen fåra med din plumpa penna; 
      låt honom fläckfri i ditt lopp bli sällt 
      och skönsta mönster efterföljt av Män ! 
       Dock gör ditt värsta, grå-tid, trots orätt 
       Jämt finns min älskade˜ung i min sonett 
   
  20 
      Ett kvinnoansikte, av naturn själv sant 
      målat, har du - min kärleks Herrskarinna : 
      en feminin, len håg men ej bekant 
      med nyckfullhet som sättet hos falsk kvinna; 
       ögat mer klart, och mindre lätt i rullning, 
       förgyller vart objekt som det beser; 
       Hyvns karl (allt hudverk i kontroll för gullning) 
       betar mäns blickar - kvinnors själar mer... 
      Ursprungligt kvinna föddes du - fast avigt 
      naturen verkande föll själv i trans 
      adderande till intet i min avsikt: 
      nå´t som bedrog mej på just dej nånstans ! 
       Då den utlemnat dej till kvinnofröjd, 
       är min din kärlek - dom dess bruk gör nöjd 
  
Allmänna
kommentarer