S H A K E S P E A R E S   S O N E T T E R i tolkning av Ann O. Nyman Till min son ( Hamnet ) om jag hade någon
  
                 	  153        
      Flamman Cupido slumrande lät falla... 
      " Aha! " tillfället tog Dianas mö 
      och kärlekselden stoppade i kall- 
      källan därvid så kvickast den fick dö; 
       dock lossade Hans Helighet en skur 
       istället : tidlöst lågans brand består - 
       ett sjudhett bad som visar sej en kur 
       ( en suverän ) för män med ökänt sår. 
      Som nyss min älsklings ögon bränder sköte, 
      gav Odygdsgrabben eld mot bröst på lek; 
      och därav sjuk jag gick till badets möte - 
      en gäst humören hetsar med smälek - 
       men fann ej bot. Ty badets hjälp blott ficks 
       där fyr´n Cupido tog : min käras Blixt 
  
  
Allmänna
kommentarer