149
      Kan, grymma, du påstå: Du är ej kär 
      då (från mej själv) av dej fås all aptit; 
      det att ej tänker jag på dej - som är 
      glömsk av mej själv, tyrann för ditt parti; 
       vem hatar dej - och kallar jag min vän;      
       vem skyr du som jag smilar för i kön? 
       Nej - om du glor på mej, spenderar jag 
       ej hämnd emot mej själv med bittra stön; 
      vad värde finns i mej - och självrespekt - 
      som i din tjänst ej stolt kan spisas av, 
      när allt mitt bästa dyrkar din defekt 
      befalld av din blicks rörelser och krav ? 
      Men, kära, hata på - jag vet ditt sinne 
      Du älskar seende - och jag är blind 
   
  150
      Av vilken makt tar du så´n mäktig kraft, 
      som styr med otillräcklighet oss vant, 
      så jag gör sant till lögn och själn du haft 
      att svära: ljus ej passar sej för dan ! 
       Var´från för illa fås så´n lämplighet 
       att i din vägrarhandlings blotta rest 
       så´n styrka finns och frihetsdygd att det, 
       som i min håg det värsta tycks, blir bäst ? 
      Vem har dej lärt att mer för mej bli dyr 
      dess mer jag hör och ser rätt skäl till hat - 
      Åh fast jag älskar det som andra skyr, 
      förhora ej med andra Du min stat ! 
       Om din ovärdighet fött mitt begär - 
       mer värd då jag att hållas av dej kär 
   
  151
      Kärlek för ung att känna samvete˜är - 
      men vem vet ej : så föds medvetandet. 
      Sköna filur - ej döm mej miste här : 
      för mina fel skylls Du själv - min reträtt 
       Om du bedrar, dras bättre delns dekor 
       till kroppens högförräderi : min själ 
       min grova kropp då röjer, att han får 
       triumfera. Köttet tarvar mer ej skäl 
      att upp sej resa vid ditt namn och gå 
      med Dej - trofén : stolt över sådan prakt, 
      förnöjd att kräla, vara syndig, stå 
      i Dina˜affärer, falla i din makt ! 
       Håll´t ej för samvetsbrist - du kallas för 
       kär, vars kärlek jag uppstår i och dör 
   
  152
      Vet : som jag älskar dej, är jag försvuren - 
      fast det var Du som lova´ dubbel tro 
      ( i akt att bryta sänged och ditt bo ) 
      men lovar nytt hat på ny kärlek buren... 
       Men varför dubbelt dej beslå med brott 
       när jag ett tjog begick : min mened mest 
       för att dej älska : jag svor allra värst 
       som för dej all min ärlighet förrått 
      Ty heligt lovades Du god som skyn, 
      kär, sann och säker som din trofasthet; 
      till din upplysning gav jag blindhet syn 
      och fick att svära falskt var blick som vet ! 
       Jag svor Dej skön och ljus - så falskt mitt öga 
       att sanningen jag uselt svart beljög 
  
Allmänna
kommentarer