145
      Dom läppar kärleks hand själv gjort 
      andades ljuden : jag avskyr ! 
      rätt till den stod vid hennes port         
      Men när hon såg mej - död staty - 
       kom nåd i hennes hjärta gent 
       och näpste tungan, som jämt la 
       ett gott ord för att döma lent 
       och lärde om : på nytt den sa 
      "avskyr" och ändrade till slut - 
      som följde dag barmhärtigt på 
      den isens natt som likt Jehut 
      från skyn till helvetet föll - så 
       "Jag avskyr" tog hon av från sej 
       och livet hälsa´ med "ej Dej" 
   
  146
      Du stackars själ - min jords syndfulla centrum, 
      prydd av rebellisk omgivning och prakt - 
      invärtes suktar du och tål så´n nöd 
      under utstyrd fasad i maktens väntrum, 
       spenderande allt på ett murket slott, 
       och investerar dyrt i kort kontrakt : 
       skall mask, arvingar till så´nt överflöd, 
       sluka din fordran - är det din kropps mål ? 
      Så själ, lev du av tjänarns fattiglott 
      och låt den lida brist; fyll din butik, 
      köp evig garanti, sälj timligt prål : 
      föds inom, var ej utanom mer rik ! 
       Då närs du av den död som närs på män : 
       när döden dött, finns aldrig mer död se´n 
   
  147
      Min kärlek är lik febern, som förlängs 
      av att sjukdomen sköts, och fått invit 
      så att det onda närs som innestängs 
      och tjusar avskyns vacklande aptit; 
       Förnuftet - kärleksdoktorn - så´n patient 
       förargar, vilken bröt hans föreskrifter, 
       och lämnat mej som desperat bekänt: 
       lusten är död - som medicins bedrifter - 
      och bortom räddning då klok omsorg skytts; 
      förståndet galet - ångesten förmer, 
      tankar och tal som dårarnas förbytts - 
      på villoväg från sanning fåfängt ber... 
       Jag svor att du var skön - och ljus Du vart 
       som gör natt mörk och helvetet becksvart 
   
  148
      O huvet mitt! där ögon kärlek satt 
      så blick och syn ej stämma på nå´t sätt; 
      eller gör dom - hur omdömet då fatt 
      som tror det falskt, vad dom bedöma rätt ? 
       Om det finns skönt - som falska blicken tror - 
       vad menar värld som säjer: så det fanns ej; 
       om det var fult, då märk väl min Amour - 
       så sann tro kärleks syn ej som var mans, nej - 
      hur kan den ? Skall kärlekens blick förmå 
      trohet, som brys så av sin vakt och gråten ? 
      Att jag missta´tt min syn, ej undra på 
      när soln ser klart ej förrn skyn mist förlåten 
       Av tårar hölls jag blind - O kärleksspel - 
       så god syn fann ej dina fala fel 
  
Allmänna
kommentarer