141
      Minsann: dej älskar jag ej med min blick 
      som ser skavanker många, misstag fler -       
      utan mitt hjärta ( trots en så´n utsikt ) 
      det, som den avskyr, älskar och tillber... 
       Ej lockas örat av din tungas ton, 
       ej ömma känslor till låg känsel fram; 
       ej smak, ej lukt åtrår invitation 
       till nå´t sensuellt kalas med dej ensam - 
      utan förståndet (mina fem vett) kan 
      ej styra dummerhjärtat från att dej 
      slå för, som avstyrt skenet av en man : 
      stolt hjärtas träl, din vrakade lakej ! 
       Så blott syns plågan min förtjänst att Hon - 
       den synda får - mej lönar med allt ont 
   
  142
      Kärlek min synd är, hat din dyra dygd 
      emot min synd, vars grund är syndfull kärlek. 
      Med min, ack, jämför din säregna blygd - 
      du finner den förtjänar alls ej smälek ! 
       eller om så - dock aldrig från din mun : 
       den profanerat rosens ornament, 
       brutit falskt kärleksband (som jag) var stund 
       och rövat andras sängskörd på dess ränta ! 
      Ack dyrkar jag, så rätt! (likt du gör dom 
      Friare med din blick) om det ber jag : 
      rota barmhärtighet i hjärtat - som 
      förtjänar med så´n växt mer nåd än lag 
       Försöker du att få vad som nu döljs, 
       du vägras själv - om ditt exempel följs 
   
  143
      Se som en varsam husmor styr andfått 
      ut efter flyktat fjäderfä, i hast 
      nedsättande sitt barn och till att brått 
      förfölja saken som hon vill få fast, 
       mens hennes barn (försummat i sånt spring) 
       skriker på den vars sysslomål är böjt 
       att följa det som flyger henne kring - 
       ovarse hon ungstackaren missnöjt : 
      så löper du bak det som flyr från dej, 
      mens ditt barn jagar efter långt med gnäll. 
      Når du ditt hopp, vänd då tillbaks till mej 
      och spela moderns roll : kyss mej, var snäll! 
       Då skall jag be att Du får fatt din Vilja : 
       måtte du, omvänd, blott min klagan stilla 
   
  144
      Två kära fick jag - tröstens och förtvivlans - 
      likt tvenne gudars drift med spel och vink : 
      den bättre ängeln karl med gyllne livs glans - 
      den sämre, kvinnan, är gemen med smink. 
       Hon vill förföra straxt till sin avgrund 
       mej, och den bättre ängeln - från min trakt - 
       till djävul korrumpera, i sin avund 
       hans renhet giljande med usel prakt. 
      Hur´vida ängeln omvänts till demon, 
      misstänker jag - det säjas aldrig tål : 
      vän med varandra, bägge mej ifrån 
      det tycks - änglen i hennes djävulshål... 
       Dock därom vet jag alls ej nå´t - tills slut 
       min goding bränts av onda ängeln ut 
  
Allmänna
kommentarer