137
      Blind kärleks narr! vad gör du med min blick 
      som iakttar allt utom vad den ser :         
      den vet vad skönhet är och hur den gick - 
      men vad är bäst sej som det värsta ter ! 
       Har blick sett överpartiskt, och fatalt 
       där ankrats i den bukt, där allmänt rids; 
       varför då smitts av falsk syn krokars kval 
       varmed mitt hjärtas omdöme förvrids ? 
      Varför skall hjärtat tro det enskild lott 
      som hjärtat visst vid världs allmänning vet; 
      eller trots syn invända : så ej - blott 
      tillvita vacker tro otäckt anlete ? 
       I trossak blick och hjärta ha förletts 
       så˜åt lögns epidemi dom övergetts 
   
  138
      Och svär min älskling hon är mö och sann, 
      tror henne jag änskönt hon är falsk visst; 
      kanhända tror hon mej en oskuldsman - 
      grön i subtilitet och världslig list - 
       och hoppas fåfängt jag hon tror mej ung, 
       fastän hon vet att mina dar nått kväll : 
       så tros enfaldigt hennes otros tunga : 
       av bägge sidor enkel sanning fälls ! 
      Men varför hon ej sagt sej orätt sno 
      och jag ej ljuga på en gammal karl ? 
      Ack kärleks högsta rätt är låtsas tro; 
      kär åldring älskar aldrig ålderns svar 
       Därför går hon med lögn (med henne jag) 
       i säng - av felen smickrade i lag 
   
  139
      Ej mana mej rättfärdiga dom fel 
      kärlekslösheten din beskar mitt hjärta ! 
      Såra med blick ej - utan tunga spel; 
      bruka din kraft - vräng ej med konstfull smärta; 
       säj, annorstäds du älskar - men av takt, 
       älskling, avstå från ögonkast åt sidan ! 
       nu plågar du med list som med din makt 
       förmår mer än betryckt försvar bestrida. 
      Skall jag urskulda dej: skön hennes anblick 
      (det vet min kärlek allt) var min Fiende - 
      därför hon styr min Ovän från mitt ansikte 
      att annorstäds lansera sitt elände ? 
       Men gör ej det : som nästan jag slåtts ´hjäl - 
       dräp med din blick direkt och lös min själ 
   
  140
      Grymma - bli vis! Du bör ej då förrycka 
      tunghäftad ro med alltför stort förakt - 
      om sorg ej ord skall låna, ord uttrycka 
      ditt sätt, som är min värk och grå vanmakt. 
       Kan jag dej lära vett, det vore bäst 
       om kär ej - älskling - kalla mej dock så´n : 
       som en svår sjukling hör av dödens präst 
       ej annat bud än hälsa från doktorn! 
      Ty blev jag desperat, skild och oklok, 
      kunde mitt vanvett bilda dej i vers - 
      och så brottolkarvärlden är på tok 
      att tung´målstalarn av den tyds på tvärs! 
       Så jag blir det ej - och du imbecill - 
       håll blicken rätt fram, fast hjärtat far vill 
  
Allmänna
kommentarer