133
      Det hjärtat, som får mej att stöna˜Anamma      
      ack för min väns sår och trakasserit ! 
      Är det ej nog att plåga mej - ensam; 
      måste˜ock min vän bli träl åt slaverit ? 
       Mej från mitt själv grymt ditt lögnöga lett; 
       på närmsta jaget du gjort monopol - 
       av honom, själv och dej jag övergetts : 
       så trefaldig tortyrn i fängslets Håla 
      Ack slå mitt hjärta i ditt stålbrösts makt - 
      blott ta mitt för min väns till gisslans bur ! 
      Än vem mej har, mitt hjärta blir Hans vakt - 
      så Du kan ej va´ hård mot mej med kur 
       Dock vill du det, för så blir jag - instängd 
       helt i ditt våld, som han i mej - allt hängd 
   
  134
      Så har jag nu - att han är din - bekänt; 
      och jag (själv i din vilja ställd som pant) 
      det pliktar gruvligt, så mitt fundament 
      kan till min tröst bli återställt kurant... 
       Men du vill det ej - eller han gå fri - 
       ty du är girig så som han är god : 
       han lärt blott att som säkerhet stå bi  
       vid samma boja som han fängslad stod ! 
      Du tar din skönhets servitut tillbaks, 
      som ockrarn, och för allting ut till torgen : 
      du stämmer friarns Gulden - för min sak; 
      så går, förlustig honom, jag i borgen 
       Honom jag mist - du fångar, äger : oss; 
       allt står han för - ett hål: jag släpps ej loss 
   
  135
      Vem än får önskan sin, har du din William 
      mer än du vill, långt över plusbelopp; 
      mer än ditt nog, dej stör jag, aldrig stilla, 
      adderar till en hord jag allt mitt hopp. 
       Vill ej du med din skötsel, himmelskt vid, 
       en gång i viljan lova hölja min; 
       skall andras trängtan tyckas skön och blid, 
       men på min ängd ej stråla "ja " nånsin ? 
      Havet - allt vatten - tar mot regnen dock; 
      fast överflödande fylls lagret på; 
      gör du - så rik på viljor, under lock 
      som testamenten - mej till viljes, så 
       täck friare˜ej med otäckt nej dräps till: 
       tänk alla in i Wiljan, en - din Bill 
   
  136
      Om skäl tillhåller dej: jag kom för när; 
      bedyra blinda själen: det var Viljam 
      Men tilläts själ nu Vilja känna där : 
      så vad rör kärlek, raring, får jag gilja. 
       Bill vill din kärlek fylla och balans; 
       ja, gör den full av viljor - tyck min en; 
       lätt visas då, att vid din leverans 
       i så stor mängd är intet stycket 1 ! 
      Nå, tag mej i ditt nummer för en nolla 
      (om jag skall stå i lagrets skatt - en stuv): 
      tas ej för nå´t tills Du vill mej behålla - 
      alls ingenting jag, för dej något ljuvt 
       Gör du blott namnet kur med trofast giljan - 
       rätt älskar du då, för mitt namn är William 
  
Allmänna
kommentarer