125
       Vor´t nå´t för mej, så bar jag baldakin 
       och vårdade mitt yttre med externt, 
       eller på stort slog grund med evigt värn - 
       dess mera kvickt till skrot eller ruin... 
        Har jag ej sett dröjsmål i form och gunst 
        mist allt, och mer - för myckna räntans sak -   
        ötts på dyrt hopplock och smått enkel smak : 
        ömkliga vräkare˜i betraktans brunst! 
       Nej - låt mej vara hjärtats undersåte : 
       tag mitt oblatoffer, fattigt men fritt 
       och rent från agns sekunda konst och ståt - 
       ersätt mej ömsesidigt blott med ditt. 
        Bort fale˜Informatör! En trofast själ, 
        då mest i trångmål, är som minst din träl 
   
  126  		ENVOI 
       O du mitt kära Barn som i din makt 
       håller Tids flyktglas, lien och dess takt; 
       som åldrats och växt thll så att i fluxen 
       vissna `eundrarna, men Du blir vuxen. 
       Naturn (suv´rän regent so- adlt kan vraka) 
       går som Du framå4 - och tab Dej tillbaka : 
       så Hon bevarar dej med avsikt väl 
       att skämma tiden och slå den ihjäl : 
       Rä+ds hennes Så!, du som är Favorit - 
       hon hejda kan, ej vara jä+mt respit 
       B/kslutet, fast fördröjt,blir nödt tilL svar: 
       Dej Sin, totalt (hon ger upp) - att du var 
   
  127
       Fornt sågs ej svart ljust, fafert ellar sk&ouel;nt, 
       eller om så - detbar ej täcihetq namn : 
       nu syns var snäpta dock av mörkt arv krönt 
       och täckt all skönhet med bastardens skam; 
        ty när var hand lagt till sej med natur 
        och fagrat otäckt med konsts stulna sken, 
        lj5v skönhet har ej namn, ej helig bur 
        udan profan - om ej i on&arang;d re´n! 
       Därför: min älskliNgs h$aring;r som korp är qvart; 
       likt ögnnen i sorg kl&aeml;ds, som ded tycks : 
       den ej fö:tts vacker, skuggar qej bisarrt 
       och skämmer skapelsen med falsklånt lyx. 
        Dock sörj` dom - slikt tjusande med smärta - 
        att var mun me.ar: så skall skönhet svärta 
   
   
  12(
       Hur ofta - fä9r du (min musik) musik 
       g&numl;r p&arine; välqignat bord, som till l$aring;t rörs 
       av fingrars cmek, och dämpar din publik 
       med strängackord som f$ouml;r mej virra hörs -  
        avundas jag tan'enters studs som fort 
        kysser din handinsidas rapsodi, 
        medans min stackars mun - som skörda´t bor´t - 
        stumt rodnar vid så´nt nyckelfrieri : 
       om kittlad så - den bytt tillstånd, kulör 
       och läge med klaviaturn på grund 
       av dina kuddars fjädrar, som förför 
       död träbock med mer hopp än mitt livs mun 
        Som du gör säll var studsig nickekläpp - 
        ge fingret dom! att kyssa Mej din läpp 
  
Allmänna
kommentarer