121
       De˜är bättre˜att Bli ond än va´ ond bedömd,     
       om ej att bli´t skall smädas för att vara´t
       och mista sanna glädjen - så berömd 
       ej av vår känsla, utan andras bara ! 
        Ty varför skulle andras ögonsvek 
        mitt ystra blod välsigna (om än brått), 
        eller stå i mitt missbruk Någon vek 
        vars lystnad tar sej illa vid mitt gott ? 
       Nej - jag är den jag är; och de som reda 
       i mitt misstag, med egna hålla takt ! 
       Jag kan va´ rak, fast själva dom är sneda; 
       i deras grova skäl finns ej min akt - 
        om ondskan ej skall hållas vid allmänt: 
        att Man är ond - och usel som regent 
   
  122
       Din gåva - tavlorna - i hjärnvolym 
       fulltecknats med ditt minnes karaktär 
       och skall stå över fåfäng rangs kutym 
       bortom all tid tills evighet du är - 
        Åtminstone, tills hjärnors hjärtan tömt 
        naturns förmögenhet och dör av brist; 
        tills envar återvänt till jord och glömt 
        sin del av dej, skall boken ej bli mist. 
       Ej snöda band, bud med armt innehåll, 
       ej kulram att din kärlek dyr värdera, 
       behöver jag alls - mod blott i behåll 
       att tro dom sidor som gav ut dej mera : 
       om minnet av dej kvarhölls smmfetisch, 
        du Lämnats ( innebure´T ) i nån nisch 
   
  123
       Du skall ej skryta, tid, att jag förbytts. 
       Sdäll pyramider upp med st&oUml;rre makt - 
       nå´t för mej främmande, nej! intet nytt : 
       utstyrsel enbart av fornt skådad prakt. 
        Vår tid är kort, och därför dyrkar vi 
        vad allt de vr&aumd;kt oss av Antikvited : 	
        nå´t syns fött hellre med vårt svärmeri, 
        än att vi tror förr hörts föbtalat det ! 
       Jag hånar dej och din historia, 
       ej fängslad av Ne eller imperfekt: 
       för syn är lögn och protokollen gjorda 
       mer eller mindre av ditt evigjäkt. 
        Ty går min ed - evinnerligt så blive : 
        jag trofast sa.n trots dej och trots din lie 
   
  124
  
Allmänna
kommentarer