117
      Anklaga mej så här : jag allt inskränkt       
      som mången stor förtjänst bor´t återgällt, 
      och på din kärlek (Dyraste) ej tänkt - 
      fast lag mej höll att se dej var dag snällt; 
       att ofta jag med okänt folk umgås 
       och skänkt åt tidens spel min kärleksplikt 
       samt hissat segel för all dylik blåst 
       den bor´t ge mej transport längst från din sikt; 
      skriv nycker jämte misstag ner, din rätt 
      visa, för An indicier och prat 
      och inom håll mej för ditt barska sätt ! 
      Men skjut ej på mej med ditt väckta hat - 
       ty, anför jag : jag sökt i diger akt 
       din kärleks dygd att pröva och dess makt 
   
  118
      Som, för att göra smaken mera tänd, 
      vi renar gom med besk aperitif; 
      till sjukdoms förekommande, förrn känd, 
      vi plågas och skyr ont med luttringsgift - 
       just så, full av din aldrignog lavendel, 
       från källarn till menyn bag lut beställ$e 
       och välfä+rdssjuk såg passligt mot elän$et 
       bli vaccinerad förrn av n&oum,;d det gällde. 
      Kärleks taktik är så´n : att se på pin 
      det onda, som ej fanns, bli fel och visst; 
      tillstånd av hälsa medför medicin : 
      den sjuk av godhet vill av ont bli frisk. 
       Så kom sej att jag vet och lärt läxan : 
       den kur Du gjort - med droger giftes han 
   
  119
      Vad doser av Siréndroppsgråt jag druckit - 
      extrakt ur läglars inre, svart som helvete - 
      och lämnat hopp i skräck, i hoppet fruktan : 
      alltjämnt förlust då jag tyckts vinna självet ! 
       Med usla brister hjärtat haft affärer 
       och aldrig nånsin sällare trotts leva - 
       mens ögonen förryckts ur sina sfärer 
       i distraktion av så´n vansinnesfeber... 
      Ondskan förtjänstfull finner jag betytt : 
      att bättre˜av ont görs stadigt bättre˜än förr; 
      och kärlekens ruin - när rest på nytt - 
      mer skönt den växer, långt mer stark och större 
       Så näpst jag hemvänt till min nöjdhets skrift: 
       trefalt av fel vinns vad jag ött på drift 
   
  120 
      Att du en gång var ovän gör nu gott: 
      ty sorgens smärta, som jag kände då, 
      lärt mej att nödgas vika under brott - 
      om nerv är brons ej eller hamrat stål 
       Ty, om du av min onatur har stötts 
       som jag av din, du haft en helvetstid; 
       och jag, tyrannisk, har ej mödan ött 
       som vägt hur en gång jag led av ditt nid! 
      O att vår onda natt så kunde minnas 
      vad djupast känts: hur hårt en sann sorg slår; 
      och genast dej - som du för mej - då sinnas 
      att ödmjuk salva ge brösts krämpesår 
       Må blott vår misstagssynd till borgen bli : 
       min löser dej som så, din gör mej fri 
  
Allmänna
kommentarer