105
      Kalla min kärlek ej avguderi, 
      se ej min älskade som en Idol - 
      likväl är min sång ständigt och mitt pris      
      för en, om en, stadigt och alltid så ! 
       God är kärleken nu, imorgon god - 
       trogen jämnt, underbar i härlighet : 
       därför begränsas dikten till en tro 
       som menar ett och glömmer särskildhet. 
      Skönt, gott och sant - mitt ämne är en dröm; 
      skönt, gott och sant är min variation - 
      så´n omväxling min fyndighet har tömt : 
      tre teman ryms i ett som en miljon... 
       Skönt, gott och sant har ofta bott allena 
       Aldrig fick dom tre rum, förrn nu, i en 
   
  106
      När som - i krönikan om tidens drift - 
      jag ser vad ljusast skrevs om människan, 
      att skönhet livar grå verserad skrift 
      och ärar död dam och täck adelsman; 
       då - i dess sköld för härlighet och bäst 
       av hand, av fot, av mun, av ögons bryn - 
       ser jag : antikens pennor bor´t ha fäst 
       din skönhet, Mästare, som skymmer skyn. 
      Allt deras lov var profetia blott 
      om vår tid : förutseendet är slikt 
      att, som de bara såg med anings mått, 
      ej fann dom än Nog till din lovsång likt. 
       Fast vi, som nu bli´tt dessa dagar vis, 
       ha blick för under - tryter tungans pris 
   
  107
      Ej egen skräck, eller profetisk själ 
      hos en vid värld i dröm om framtidssak, 
      kan rå på än min kärleks enda skäl 
      som troligt pliktas i slutdoms gemak: 
       Dödliga månan utstått sin eklips 
       Ovisshet kröner sej definitiv 
       Ledsn! augurer hånap sina tips 
       Och fred utropar evig sin oliv. 
      Nu med så´n balsamtid i droppars stim 
      ses grön min älskling och Död för mej sträckt. 
      Trots Honom skall jag leva i armt rim - 
      mens Ha. sdyr över stum och tallös släkt; 
       och du skall finna dej i monument 
       då tyranns tron och bronsgrav bli´tt fragment 
   
  108
      Vad finns i hjärna som bläck gav gestalt 
      men icke Dej figur min sanna själ; 
      finns nytt att säja, ogjort något, allt 
      som kan uttrycka kärlek och dess skäl ? 
       Ej nå´t - förutom att, som himmelskt lag, 
       jag evigt nödgas säja´t om igen 
       och finna gammalt nytt : min du, din jag - 
       som då nyss hört ditt väna namn, min vän : 
      en evig kärlek i så´n fattning skön 
      att ålderns damm ej vägt och mén ej känts 
      eller nödvändighet och rynkors lön - 
      för alltid är Antiken din betjänt 
       Och kärleks första ögonblick jämt fött 
       där tid och yttre form den syntes dött 
  
TABLE>4/CENER>
Allmänna
kommentarer