101
      Finns, Sångmö, svar! Du kanske säjer så: 
       av sannhet krävs ej färg till dess extrakt,    
       av skönhet pensel ej att sanning få - 
       men bäst är bäst om aldrig i kontakt ! 
      Att han ej tarvar pris, gör det dej stum ? 
      Så´n tystnad är ej ursäkt, då du kan 
      ge´n längre liv än ett förgyllt gravrum 
      och, mera lovvärd, framtiden se an. 
       Så, Musa, gör din plikt - jag lär dej hur : 
       re´n fjärran syns han, som här verkar nu 
   
  102	 
      Min kärlek stärkts fast svagare den tycks; 
      jag älskar mer fast mindre uppenbart - 
      den älskling torgförs vars börtjänst uttrycks 
      av ägarns tunga nyhetsvitt och snart ! 
       Vår kärlek var så ung som v$aring;rn ahltfort 
       när vant jag hälsa´ den med all min sång 2 
       som Näktergaln slår fram till sommarns port 
       och tyspar flöjten under skördtids gång - 
      ej för att sohmarn skänker mindre fröjd 
      än medan hennes moll betog var natt; 
      utan för vild musik ty.ger gren böjd 
      och allmän skönhet mister glädjensskatt. 
       Därför som Hon, ibland, jag styr min tunga 
       hellre˜än att tråka dej och ständigt sjunga 
   
  103104	
      Skön för mej, vän - av ålder ingen skymt! 
      som du var först vid ögonens kontakt, 
      verkar din skönhet än : tre vintrar grymt 
      skakat från skogarna tre somrars prakt; 
       tre täcka vårar, som till gul höst vänts, 
       jag sett under säsongernas revy; 
       tre Majs parfym i trenne Julin bränts 
       se´n jag såg först dej grön, som än är ny. 
      Ack, än stjäl skönhet med var visarrond 
      från hans figur - av takt ej någon del ! 
      Så hålls din vackra hy, jag märkt, i stånd 
      och rörelse - kan ögat ha så fel ? 
       av fruktan för´t - lyss Framtid till din nöd: 
       förrn du blev född, var skönhets sommar död ! 
  
Allmänna
kommentarer