1 
      Av vackra varelser begär vi gott 
      och mer - så aldrig skönhets Ros försvinner 
      utan välsignelse : när mognad nått 
      sin tid, arvingen om vad bäst var minner... 
       Men ditt kontrakt med egen, ljuvlig blick 
       göder ljus flamma med elds karaktär 
       och skapar nöd av välfärden du fick : 
       en skön fiende - i grymt själv för kär ! 
      Du som är jordens ornament, än grön 
      och ende härold för en yster vår, 
      satsat all innebörd i en knopps skön 
      så späd, nätt narr kvickt kan bli ödd på bår ! 
       var världsbarmHertig - vet en girig buk 
       gläds åt all jordens guld på gravens duk 
  
  2    
      När fyrtio vintrar ha din panna lägrat 
      och plöjt vallgravar i din skönhets fält, 
      skall ungdoms högmodsdräkt (trots vad som hägrat) 
      bli ogräslapp vars värden undansmält. 
       Då skall det spörjas : var din skönhet låg ? 
       var skatterna från lustigare dar ... 
       I eget sänkta ögon ( säj ) som såg 
       allätarn skam - men inget lovvärt svar 
      Långt mer förtjänst i nyttjad skönhet fanns, 
      om ursäkts vackra barn satts på din tron, 
      och åter insats ger som drar din lans: 
      "skönheten visar sej med Succession!" 
       Då makalöst ditt liv ej tycks gammalt - 
       när ditt blod svärmar - fastän det känns kallt 
  
  3    
      Titta i spegeln, säj åt anletsdragen: 
      nu är´t hög tid - kopiera dom för världen; 
      bedrag ej nån säll moder eller mage 
      på din ersättares himmelska värden ! 
       Nämn mej den kvinna som ej famnat plogen 
       under ditt husbonde-såningsbestyr; 
       eller vem går väl till sin grav så trogen 
       att - egenkär - han eftermälet skyr ? 
      I dej kan nu din Mor se sin avbild 
      och återkalla ungdomshärlig Maj : 
      så kan du själv - av ålderns rynkor skild - 
      din gyllne färd se till och tids Seralj 
       Men lever du för att därom ej minna - 
       dö ensam : se din bild med dej försvinna 
  
  4 
      Du odriftigt älskvärde! som förött 
      helt själv din skönhets arv och garanti : 
      naturn testamenterar ej; hon fött 
      och lånar - mest, dock, åt den som är fri. 
       O, täcke snåling!, varför då missbruka 
       lösöret : allt som fåtts skall ymnigt givas; 
       gagnlöse ockrare! som kallt förbrukar 
       räntornas summa - likväl kan ej livas ? 
      Du! som har med dej själv affärer, blott 
      bedrar på vad är älskandets tribut; 
      när dej naturen ber att gå för gott - 
      vad lämnas då för acceptabelt slut ? 
       Onyttig skönhet läggs till jords Legat 
       men lever, nyttjad, som din advokat 
  
  
Allmänna
kommentarer