Kära och käre Läsare - Du har några val genom Shakespeares Sonettsvit:
Ladda hem hela Sviten [okommenterad] - det tar cirka 30 sekunder med ett 33-modem [Du kan läsa under tiden].
Eller [kommentarna nås via varje sonetts Nummer] Start: Sonett 153
Sonett 1-4 Sonett 5-8 Sonett 9-12 Sonett 13-16
Sonett 17-20 Sonett 21-24 Sonett 25-28 Sonett 29-32
Sonett 33-36 Sonett 37-40 Sonett 41-44 Sonett 45-48
Sonett 49-52 Sonett 53-56 Sonett 57-60 Sonett 61-64
Sonett 65-68 Sonett 69-72 Sonett 73-76 Sonett 77-80
Sonett 81-84 Sonett 85-88 Sonett 89-92 Sonett 93-96
Sonett 97-100 Sonett 101-104 Sonett 105-108 Sonett 109-112
Sonett 113-116 Sonett 117-120 Sonett 121-124 Sonett 125-Envoi-128
Sonett 129-132 Sonett 133-136 Sonett 137-140 Sonett 141-144
Sonett 145-148 Sonett 149-152 Sonett 154 : Slut.
Eller sök något speciellt härSajtStart
Allmänna Shakespeare-kommentarer